Univerzální mazivo ve spreji WD-40, objem 450 ml
Univerzální mazivo ve spreji WD-40, objem 450 ml

Univerzální mazivo ve spreji WD-40, objem 450 ml

WD-40 - univerzální mazivo - 450 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

114770

Výrobce:

WD Company

Váha:

0,40 kg

EAN:

5032227480377

211

174 Kč bez DPH

ks

Víceúčelový mazací prostředek WD-40 je nejznámější a zároveň nejprodávanější technické mazivo na světě. Je vyhledávané především kvůli své univerzálnosti, vynikající kvalitě, všestrannému použití a především skvělé ceně. Mnoho nestranných testů potvrdilo vynikající parametry maziva WD-40.

Návod k použití: Před použitím protřepejte. Aplikujte prostředek na danou plochu. Pro nejlepší výsledek nestírejte. Po odpaření rozpouštědla zanechává ochranou vrstvu.
Může způsobit ospalost nebo závratě. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek z něj. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par nebo aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/ lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením.Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Obsah/obal zlikvidujte bezpečným způsobem.Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání možné nebezpečí vzniku výbušných směsí. Uhlovodíky, C09-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% aromáty.


Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

WD Company

Hlídací pes

Poslat info známému