Top
Tekutý osvěžovač vzduchu Turbo, vůně Vanilka, objem 150 ml
Tekutý osvěžovač vzduchu Turbo, vůně Vanilka, objem 150 ml

Tekutý osvěžovač vzduchu Turbo, vůně Vanilka, objem 150 ml

Osvěžovač vzduchu TURBO - VANILKA 150 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

180104

Výrobce:

ALL-RIDE

Váha:

0,40 kg

EAN:

8711252131795

Varianty produktu:

178

147 Kč bez DPH

ks

Osvěžovač vzduchu TURBO - vanilka v elegantním flakónu obsahuje vrcholné vůně na bázi kapaliny. Vzhledem ke speciálnímu složení aromatických látek, vytváří příjemnou a svěží atmosféru v autě, kanceláři nebo doma.
Odstraňuje pachy a zanechává příjemnou vůni. Pachy jsou nejen pokryty, ale zcela eliminovány. Intenzitu vůně lze nastavit podle potřeby díky integrovanému regulátoru.

 

Obsahuje:

* skleněný flakón (150 ml)

* oboustranně lepící montážní páska

* regulátor vůně

 

Osvěžovač lze také podsvítit za pomocí LED podstavce (viz související produkty).

 

Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/ státních/ mezinárodních předpisů. 

Popis první pomoci
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.
Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

ALL-RIDE

Kompatibilní se značkami:

Univerzální

Hlídací pes

Poslat info známému