Tekuté stěrače ve spreji, objem 400 ml
Tekuté stěrače ve spreji, objem 400 ml

Tekuté stěrače ve spreji, objem 400 ml

Tekuté stěrače ve spreji 400 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

115393

Výrobce:

TECTANE

Váha:

0,36 kg

EAN:

8595100120441

127

105 Kč bez DPH

ks

Tekuté stěrače TECTANE.

Vynikající pěnový přípravek ve spreji na zvýšení účinku stékání vody. Tekuté stěrače zamezí stékající vodě, aby vznikaly mokré provazy na povrchu skel, a zabrání tak vzniku následných map po jejím odpaření. Tekuté stěrače jsou ideální na skla automobilů, sprchových koutů, účinná a dlouhodobá ochrana prosklených výloh a oken před ulpíváním nečistot na mokrém povrchu.

 


Tekuté stěrače TECTANE pro využití nejen v automobilovém průmyslu ( výlohy, sprchové kouty, okna bytů )


Výhody produktu:

Dlouho trvající účinek
Zabraňuje vzniku map na sklech po odpaření vody
Čisté, rychlé a jednoduché použití
Díky sprejovému rozprašovači úsporné dávkování.

 

Použití: Povrchy musí být čisté, suché, bez prachu, mastnoty a volných částic. Dózu před použitím intenzivně protřepejte (cca 30x). Přípravek nastříkejte na povrch ze vzdálenosti 20-30 cm. Po aplikaci sklo snadno otřete (vyleštěte) suchým bavlněným hadříkem.

 

Upozornění:

Nebezpečí: H222 Exfrémné hoflavý
aerosol • H229 Nádoba je pod tlakem: pfi
zahrívání se múže roztrhnout • H319
Zpúsobuje v8žné podr8ždéní oči
• H336 Muže zpúsobit ospalost
nebo zavraté • P101 Je-Ii nutna
lékafská pomoc, mejfe po ruce obal
nebo štitek výrobku• P102 Uchovávejte
mimo dosah deli • P210 Chraňte pred tep·
lem, horkými povrchy, jiskrami, otevfeným ohnem a jinými zdroji zapálení. Zákaz koufeni • P211
Nestríkejte do otevfeného ohné nebo jiných zdrojU
zapálení• P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použili • P261 Zamezfe vdechováni par/aerosolu • P271 Použivejte pouze venku nebo v dobre vetraných prostorách • P280
Použivejte ochranné brýle/obličejový šli! • P305+P351+P338 PŔI
ZASAŽENi oči: Nekolik minul opatrne vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachováni •
P312 Necitíle-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STREDISKO/
lékafe/tel. 224919293 , 224915402 • P410+P412 Chraňte pred slunečnim záfenim. Nevystavujte teplote pŕesahujici 50'C/122 °
F • P501 Odstraňte obsah/obal
ve sbérne nebezpečného odpadu! • Pfi nedosfatečném vefráni se mohou tvoril
výbušné smési. Hnací plyn. hoflavina l. tfídy nebezpečnosti.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

TECTANE

Kompatibilní se značkami:

Univerzální

Hlídací pes

Poslat info známému