Rozmrazovač skel ve spreji, objem 500 ml
Rozmrazovač skel ve spreji, objem 500 ml

Rozmrazovač skel ve spreji, objem 500 ml

Rozmrazovač skel CARLINE, objem 500 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

171342

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,45 kg

EAN:

8594071383046

92

76 Kč bez DPH

ks

Rozmrazovač skel v rozprašovači slouží pro rychlé rozmrazení zamrzlých skel, světlometů a zpětných zrcátek automobilů.

Okamžitě odstraňuje námrazu a led.

Má výborné čistící účinky a zabraňuje opětovnému zamrzání.

Nenarušuje lak a gumové části karoserie,nenapadá kov, plasty, polykarbonáty. 

Balení 500 ml.

 

Návod k použití: Láhev před upotřebením protřepejte. Z ošetřovaného místa odstraňte vrstvu sněhu. Přípravek naneste na požadovanou plochu, nechejte působit a potom setřete škrabkou nebo stěrkou. Při opětovném vzniku námrazy aplikaci opakujte.

První pomoc: Při zasažení očí důkladně vyplachovat min. 15 minut větším množstvím vody. Při zasažení oděvu a pokožkya důkladně umýt vodou a mýdlem, opláchnout. V případě požití vypláchněte ústa větším množstvím vody a nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění: Obsahuje Propan-2-ol (CAS: 67-63-0), Ethan - 1,2-diol (CAS 107-21-1), Butanon (CAS: 78-93-3).

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403/235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P405 - Skladujte uzamčené.

Spotřebujte do 36 měsíců. Datum výroby viz obal.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému