Top
Osvěžovač vzduchu TURBO - JASMÍN 150 ml
Osvěžovač vzduchu TURBO - JASMÍN 150 ml

Osvěžovač vzduchu TURBO - JASMÍN 150 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

180124

Výrobce:

ALL-RIDE

Váha:

0,40 kg

EAN:

8711252131771

Varianty produktu:

178

147 Kč bez DPH

ks

Osvěžovač TURBO - jasmín.

 

Osvěžovač vzduchu TURBO - jasmín v elegantním flakónu obsahuje vrcholné vůně na bázi kapaliny. Vzhledem ke speciálnímu složení aromatických látek, vytváří příjemnou a svěží atmosféru v autě, kanceláři nebo doma.
Odstraňuje pachy a zanechává příjemnou vůni. Pachy jsou nejen pokryty, ale zcela eliminovány. Intenzitu vůně lze nastavit podle potřeby díky integrovanému regulátoru.

 

Obsahuje:

* skleněný flakón (150 ml)

* oboustranně lepící montážní páska

* regulátor vůně

 

Osvěžovač lze také podsvítit za pomocí LED podstavce (viz související produkty).

 

Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/ státních/ mezinárodních předpisů. 

Popis první pomoci
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.
Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

ALL-RIDE

Kompatibilní se značkami:

Univerzální

Hlídací pes

Poslat info známému