Výprodej
Osvěžovač vzduchu Areon HOME PERFUME - TORTUGA 85 ml
Osvěžovač vzduchu Areon HOME PERFUME - TORTUGA 85 ml

Osvěžovač vzduchu Areon HOME PERFUME - TORTUGA 85 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

161522

Výrobce:

AREON

Váha:

0,30 kg

EAN:

3800034962582

Varianty produktu:

159

131 Kč bez DPH

ks

VÝPRODEJ - Cena je platná pouze do vyprodání zásob.

 

Unikátní osvěžovač vzduchu /difuzér/, určený  do interiéru. Tvoří jej 10 ks speciálních porézních dřevěných tyčinek, skleněný flakón a 85 ml parfému. Vůně vám vydrží několik měsíců, obzvlášť umístíte-li skleněný flakon s tyčinkami do prostoru s minimálním prouděním vzduchu. Tento výrobek patří k nejvyšší řadě osvěžovačů vzduchu a svou kvalitou uspokojí i nejnáročnější klienty s vytříbeným vkusem.

 

Osvěžovač používejte následujícím způsobem:

Odšroubujte víčko, vyndejte plastovou zátku a víčko našroubujte zpět. Otvorem ve víčku vložte do flakonu několik dřevěných tyčinek (regulace intenzity vůně dle počtu vložených tyčinek) a ostatní uschovejte; jakmile se vám bude vůně zdát málo intenzivní, přidejte další tyčinky.

 

Složení parfému:

Tento parfém byl navržen předními francouzskými odborníky jako  luxusní pánská smyslná vůně, která si vás podmaní svěžími citrusovými tóny, přecházejícími do síly koření a těžší smyslné vůně pačuli, podtržené cedrovým dřevem; hluboké tóny přináší pižmo a vzácná dřeva.

 

Balení:

Parfém se dodává ve skleněném flakonu, jehož objem je 85 ml, a v elegantní krabičce.

 

Použití:

Interiér  domácnosti, kanceláře, a všude tam, kde potřebujete osvěžit prostředí. Díky jedinečné vůni a vkusnému obalu lze výrobek použít i jako luxusní dárek.

 

Upozornění:

Flakon s parfémem umístěte na vodorovný a stabilní povrch, mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevystavujte přímým slunečním paprskům!

 

Upozornění:

Skladovat a používat při teplotách od 5-30 stupňů C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložit do nádob komunálního odpadu.

NEBEZPEČÍ

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

AREON

Hlídací pes

Poslat info známému