Nemrznoucí kapalina antifreeze G12+, objem 1 litr
Nemrznoucí kapalina antifreeze G12+, objem 1 litr

Nemrznoucí kapalina antifreeze G12+, objem 1 litr

Kapalina antifreeze G12+, objem 1 litr

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

157340

Výrobce:

CARLINE

Váha:

1,20 kg

EAN:

8594071383183

Varianty produktu:

96

79 Kč bez DPH

ks

POPIS:

Antifreeze typu D. Vysoce kvalitní koncentrovaná chladící kapalina pro chlazení moderních spalovacích motorů. Po smísení s vodou je připravena k použití jako nezamrzající chladící a teplonosné medium s mrazovou dostupností -70°C. Je určena především pro chlazení moderních celohliníkových vysoce výkonných spalovacích motorů s požadavky na antikavitaci. Jedná se o většinu spalovacích motorů, vyrobených po roce 2000.

Objem balení: 1 litr.

NORMY A SPECIFIKACE:

VW TL 774 D/F (G 12 /G 12+); AFNOR WFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4656; ASTM D4985;BS 6580; JASO M325; JIS K2234; NATO S-759; Önorm V5123; SAE J1034; Cummins IS series & N14; Mercedes-Benz MB 325.3; Detroit Diesel Power Cool Plus;Deutz-Motor 0199-99-1115; Deutz-MWM 0199-99-2091; Lancia Fiat 9,55523; Iveco standard 18-1830; Ford WSS-M97B44-D; Jaguar CMR 8229; Jaguar WSS-M97B44-D; Opel-GM GM6277M; Saab 6901 599; John Deere JDMH5; Komatsu 07.892 (2001) MAN 324 typ SNF; Mazda MEZ 121C; Porsche TL-774 D/F (G 12 / G 12+); PSA B 715110; Renault RNUR 41-01-001/S TypeD; Renault R.V.I. 4101001; Scania TB 145; Scania TI 2-98 08 13 TB; Liaz 61-0-0257

BEZPEČNOSTNÍ TEXT:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

 

Chladící kapalina je celoroční, koncentrovaná kapalina na bázi 1,2 Ethandiolu (monoethylenglykolu) určena pro chladící okruhy osobních, užitkových i nákladních automobilů všech druhů. Odpovídá parametrům norem: VW TL 774 D/F, ASTM D 3306, JIS K 2234, MAN 324-SNF, BS 6580:2010,ÖNORM V 5123, Daimler 325.3, SAE J1034, Renault 41-01-001/S. Obsahuje směs organických inhibitorů koroze zaměřenou na antikorozní ochranu hliníkových částí motoru,ale i částí z barevných kovů, železa a litiny. Neobsahuje silikátym fosforáty, dusitany ani aminy.Zabraňuje usazování vodního kamene a zanášení chladících systémů. Kapalina je bez omezení mísitelná s ostatními chladícími kapalinami na bázi glykolu, které plní normu VW TL 774 D/F.

Návod k použití: Ředí se demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Plní se do čistého chladiče a mění se po pětiletém provozu, nebo dle pokynů výrobce vozu. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným použitím chladiva.

Obsahuje: Ethan-1,2-diol; Tetraboritan sodný, dekahydrát.

Standartní věty o nebezpečí:

H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H302 – Zdraví škodlivý při použití.
Pokyny pro bezpečné zacházené:

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

P330 – Vypláchněte ústa.

P314 – Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301/312- PŘI POUŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICK0 INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P264 – Při manipulaci důkladně omyjte.

P260 – Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Kompatibilní se značkami:

Univerzální

Hlídací pes

Poslat info známému