Nemrznoucí kapalina antifreeze G11+, objem 1 litr
Nemrznoucí kapalina antifreeze G11+, objem 1 litr

Nemrznoucí kapalina antifreeze G11+, objem 1 litr

Kapalina antifreeze G11+, objem 1 litr

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

157338

Výrobce:

CARLINE

Váha:

1 kg

EAN:

8594071383152

Varianty produktu:

111

92 Kč bez DPH

ks

POPIS:

Kapalina CarLine Antifreeze G11 je celoroční chladicí kapalina typu C (G48). Je určena pro chladicí okruhy automobilů všech druhů a lze ji využít i jako teplonosné médium pro vybrané topné systémy. Zabraňuje usazování vodního kamene. Kapalina je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami typu C.

Objem balení: 1 litr.

NORMY A SPECIFIKACE:

VW TL 774 C, ASTM D 3306, Daimler Chrysler (MB) 325.0, 325.2, BMW N 600 69.0., MTU MTL 5048, BS 6580:1992, AFNOR NF R15–601, ASTM D 4985

POUŽITÍ:

Kapalina je po naředění vodou určena pro plnění chladicích systémů osobních a nákladních automobilů, pracovních strojů, kolejových vozidel a stacionárních motorů.

BEZPEČNOSTNÍ TEXT:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

 

Chladící kapalina Antifreeze G11(G48) je celoroční, koncentrovaná kapalina na bázi 1,2 Ethandiolu (monoethylenglykolu) určena pro chladící okruhy osobních, užitkových i nákladních automobilů všech druhů. Odpovídá parametrům norem: VW TL 774 C, ASTM D 3306, ASTM 4985, JIS K 2234, MAN 324-NF, BS 6580:1992, ÖNORM V 5123, Daimler 325.0, BMW N 600 69.0., SAE J1034, Opel B 040 0240, AFNOR NF R 15-601.
Obsahuje směs organických a anorganických inhibitorů koroze zeměřenou na antikorozní ochranu hliníkových částí motoru, ale i částí z barevných kovů, železa a litiny. Neobsahuje fosfáty,dusitany ani aminy. Zabraňuje usazování vodního kamene a zanášení chladících systémů. Kapalina je bez omezení mísitelná s ostatními chladícími kapalinami na bázi glykolu, které plní normu VW TL 774 C.
Návod k použití: Ředí se demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Plní se do čistého chladiče a mění se po tříletém provozu, nebo dle pokynů výrobce vozu. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným použitím chladiva.
Obsahuje: Ethan-1,2-diol; Tetraboritan sodný, dekahydrát.
Standartní věty o nebezpečnosti:

H302 – Zdraví škodlivý při použití.

H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 – Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P264 – Při manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301/312 – Necítíte-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM/lékaře.

P330 – Vypláchněte ústa.

P314 – Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Kompatibilní se značkami:

Univerzální

Hlídací pes

Poslat info známému