Lamela je součástí lamelové spojky, která přenáší točivý moment a to v závislosti na svém průměru, součiniteli tření, počtu lamel, přítlačné síle lamel a styčné plochy lamel (ta nemá na přenášený moment vliv, ale musí být dostatečně velká, aby nedošlo k překročení povoleného tlaku na třecí lamely, daného materiálem lamel).

Tabulka Galerie

V dané kategorii zatím není žádný produkt.