Kapalina Wabcothyl proti zamrzání brzd, objem 1 litr
Kapalina Wabcothyl proti zamrzání brzd, objem 1 litr

Kapalina Wabcothyl proti zamrzání brzd, objem 1 litr

Kapalina Wabcothyl, balení 1 litr

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

172089

Výrobce:

WABCO

Váha:

1 kg

232

192 Kč bez DPH

ks

Kapalina proti zamrzání tlakových vzduchových brzd a jejich příslušenství.
Používá se neředěný.
Balení 1L.

 

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ oblý ejový štít. Uzamčete obal a odběrové zařízení. V případě požáru: K uhašení použijte CO2, hasící přístroj prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

WABCO

Hlídací pes

Poslat info známému