HAPPY CAR zimní směs do ostřikovačů -20°C/3 litry
HAPPY CAR zimní směs do ostřikovačů -20°C/3 litry

HAPPY CAR zimní směs do ostřikovačů -20°C/3 litry

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

175702

Výrobce:

SHERON

Váha:

3 kg

EAN:

8594007961737

Varianty produktu:

74

61 Kč bez DPH

ks

Zimní směsi do ostřikovačů Happy car neobsahují jedovatý methanol.

Výroba z kvalitních surovin, nevytváří na skle usazeniny (použita demineralizovaná voda), používání je příjemné díky aromatizaci kapalin.

 

-20°C

objem 3 litry

 

Obsahuje: Méně než 5% obsahu aniontové povrchově aktivní látky, etanol, aroma, barvivo.

Varování: Hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc,mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. Nepoživatelné! Hořlavina II. třídy. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby na obalu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

SHERON

Kompatibilní se značkami:

Univerzální

Hlídací pes

Poslat info známému