Gelový osvěžovač vzduchu v plechovce Areon, vůně Watermelon, obsah 80 g
Gelový osvěžovač vzduchu v plechovce Areon, vůně Watermelon, obsah 80 g

Gelový osvěžovač vzduchu v plechovce Areon, vůně Watermelon, obsah 80 g

Osvěžovač vzduchu Areon GEL CAN - WATERMELON 80 g

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

171363

Výrobce:

AREON

Váha:

0,13 kg

EAN:

3800034978644

Varianty produktu:

143

118 Kč bez DPH

ks

Oblíbený gelový osvěžovač vzduchu v plechovce.

Po otevření je vůně cítit několik týdnu.

Vhodné nejenom do aut, ale také do kanceláře či domácnosti.

Osvěžovač vzduchu.

Způsob použití: Odstraňte horní plastovou mřížku z plechovky. Zatažením za kroužek odstraňte plechový uzávěr a nasaďte zpět plastovou mřížku. Výrobek položte, nebo zavěste pomocí plastového držáku na vhodné místo.

POZOR: Tento výrobek není hračka! Nedotýkejte se ani odstranit obsah plechovky. Nejedlé! Dbejte, aby nedocházelo ke kontaktu s jakýmkoliv povrchem, jinak by mohl osvěžovač tento povrch poškodit. Skladovat a používat při teplotách od C do 30° C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku. Doporučené datum spotřeby je uvedeno na obalu.

Varování:

H228 Hořlavá tuhá látka

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před zápalením, zákaz kouření

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P302+P352 při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P333+P313 při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložit do nádob komunálního odpadu.

Obsahuje:

(R)-p-mentha-1,8-dien, ethyl-(2,3-epoxy-3-fenylbutyrát), pin-2(10)-e,l-p-mentha-1(6),8-dien-2-on

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

AREON

Hlídací pes

Poslat info známému