Novinka
Top
Gelový osvěžovač vzduchu v plechovce Areon, vůně Gold, obsah 80 g
Gelový osvěžovač vzduchu v plechovce Areon, vůně Gold, obsah 80 g

Gelový osvěžovač vzduchu v plechovce Areon, vůně Gold, obsah 80 g

Osvěžovač vzduchu Areon GEL CAN SPORT - GOLD 80 g

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

171365

Výrobce:

AREON

Váha:

0,13 kg

EAN:

3800034978187

Varianty produktu:

149

123 Kč bez DPH

ks

Nechte se okouzlit intenzivní luxusní vůní, která si podmaní vaše smysly. Areon Gel Can SPORT LUX osvěží každý interiér –  auto, koupelnu, ložnici nebo WC. Použijte jej do všech prostorů, které potřebují zútulnit.

Výrobky Areon patří mezi nejkvalitnější osvěžovače vzduchu a spokojeni s nimi budou i ti nejnáročnější klienti.

Složení parfému:

AREON GEL CAN SPORT LUX Gold 80g okouzlí vaše smysly hedvábnou vůní bílého čaje, smíchaného s tóny citrusů a měkkého pižma. 

Balení:

Plechovka s osvěžovačem je umístěna v papírovém obalu.

Návod k použití:

Odstraňte horní plastovou mřížku z plechovky.

Zatažením za kroužek odstraňte plechový uzávěr a nasaďte zpět plastovou mřížku.

Výrobek položte nebo zavěste pomocí plastového držáku na vhodné místo.

Upozornění:

Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu osvěžovače s jakýmkoliv povrchem, mohlo by dojít k jeho poškození.

Skladujte a používejte při teplotě od 5 °C do 30 °C.

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

POZOR: Tento výrobek není hračka! Nedotýkejte se ani odstranit obsah plechovky. Nejedlé! Dbejte, aby nedocházelo ke kontaktu s jakýmkoliv povrchem, jinak by mohl osvěžovač tento povrch poškodit. Skladovat a používat při teplotách od C do 30° C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku. Doporučené datum spotřeby je uvedeno na obalu.

Varování:

H228 Hořlavá tuhá látka

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před zápalením, zákaz kouření

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P302+P352 při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P333+P313 při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložit do nádob komunálního odpadu.

Obsahuje:

(R)-p-mentha-1,8-dien, ethyl-(2,3-epoxy-3-fenylbutyrát), pin-2(10)-e,l-p-mentha-1(6),8-dien-2-on

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

AREON

Kompatibilní se značkami:

Univerzální

Hlídací pes

Poslat info známému