Elektro kontakt sprej, objem 400 ml
Elektro kontakt sprej, objem 400 ml

Elektro kontakt sprej, objem 400 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

172743

Výrobce:

DEN BRAVEN

Váha:

0,36 kg

200

165 Kč bez DPH

ks

Vysoce kvalitní prostředek určený pro údržbu a péči elektrických zařízení v automobilovém průmyslu. Je mnohostranně použitelný, zabezpečuje bezproblémový přechod proudu, odstraňuje ztráty napětí. Uvolňuje pryskyřice (nestříkat na vinuté cívky a podobné zařízení).

 

- ochraňuje proti vlhkosti a vodě

- chrání třecí plochy kontaktů před oxidací

- ochranuje elektrické příslušenství automobilů

- prodlužuje životnost elektromechanických částí el. zařízení

 

Použití: Dózu intenzivně protřepat. S odstupem cca 10-20 cm nanést na ošetřované kontakty a nechat krátce působit. Přebytečný materiál odstranit hadrem. Při silném znečištění postup opakovat. Při problémech se startem nanést na veškeré zapalovací zařízení včetně krytu rozdělovače.

Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu při teplotách od +5°C do +25°C, 36 měsíčů od data výroby uvedeného na dně dózy.

 

Nebezpečí: H222 Extrémně hořlavý aerosol; H229 Nádoba pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření; P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení; P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití; P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F; P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Obsahuje: Destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické; Základový olej - nespecifikovaný, Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, aromáty, EUH066-Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Při nedostatečném větřání se mohou tvořit výbušené směsi.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

DEN BRAVEN

Kompatibilní se značkami:

Univerzální

Hlídací pes

Poslat info známému