Cockpit spray ANTI-TABÁK 400 ml
Cockpit spray ANTI-TABÁK 400 ml

Cockpit spray ANTI-TABÁK 400 ml

Dostupnost:

Není skladem

Obj. číslo:

176048

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,40 kg

Varianty produktu:

98

81 Kč bez DPH

ks
Cena u zboží, které není aktuálně skladem, je pouze orientační a nelze ji zpětně vymáhat.

Přípravek, který dokonale ošetří a oživí povrchy zašlých plastových, dřevněných, kožených, koženkových a vinylových ploch, jako jsou např. palubní desky, ozdobné lišty, nábytek, apod.
Oživuje barvy, dodává svěží vůni a vytváří dlouhodobý ochranný film.
Má dobré mazací vlastnosti a je antistatický. Odstraňuje skřípání přístrojových desek.

Návod k použití: Nádobu před použitím důkladně protřepejte! Ošetřované plochy zbavené prachu rovnoměrně postříkejte, lehce rozetřete utěrkou UNILEA a nechejte zaschnout. Dle potřeby vyleštěte nebo postup opakujte. V blízkosti skel a textilií nastříkejte nahadřík a rozetřete.

Obsahuje: Propan (CAS 74-98-6) 15-22%, Butan (CAS 106-97-8) 15-22%, Isobutan (CAS 75-28-5) 15-22%, Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká (CAS 64742-49-0) 12,5-20%, Petan (CAS 109-66-0) 12,5-20%, Propan - 2-ol (CAS 67-63-0) 2,5-5%.

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 - Nevdechujte aerosoly.

P403/233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P405 - Skladujte uzamčené.

P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

EUHO66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nádoba je pod stálým tlakem, chránit před slunečními paprsky a teplotami nad 50°C.

Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. 100%hmotnosti náplně je hořlavých. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému