CARLINE diesel aditiv - 500 ml
CARLINE diesel aditiv - 500 ml

CARLINE diesel aditiv - 500 ml

Dostupnost:

Není skladem

Obj. číslo:

171344

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,50 kg

EAN:

8594071383480

129

107 Kč bez DPH

ks
Cena u zboží, které není aktuálně skladem, je pouze orientační a nelze ji zpětně vymáhat.

Zlepšuje tekutost nafty, studený start. Prodlužuje životnost a snižuje spotřebu.
Celoroční přípravek do paliv dieselových spalovacíh motorů, který spolehlivě redukuje hluk, kouř a možnost selhání při startování.
Zlepšuje tekutost a filtrovatelnost nafty při teplotách pod bodem mrazu.
Podlačuje pěnění v palivovém systému.
Chrání vstřikovací trysky před usazeninami.
Sníží bod filtrovatelnosti (tzv. vylučování parafínu) o 18°C.
Optimální je celoroční použití, bez ohledu na roční období.

 

Návod na použití: Láhev před použitím důkladně protřepejte! Při manipulaci používejte gumové rukavice, nejezte, nepijte, nekuřte. Do palivové nádrže nalejte potřebné množství (50 ml na cca 50 litrů nafty) dle tabulky vždy před tankováním. Dbejte na to , aby při aplikaci přípravku byl veškerý tuhý parafín rozpuštěn a teplota paliva byla o 5°C vyšší než teplota vylučování parafinu. Mírné dávkování není závadou.

Obsahuje: Benzinová frakce (ropná), hydrogenačne rafinovaná těžká (CAS 64742-48-9) 50-60%, Petrolej-nespecifikovaný (CAS 64742-81-0) 20%.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 – Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P261 – Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301/310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 – Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému